SSKJ

Vnesite besedo ali frazo, ki vas zanima ⇗

Preveri besedo, njen pomen, sopomenke in pravopis kar preko spleta na SSKJ.si - Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika. Uporaba je enostavna. V iskalnik vpišite besedo, ki vas zanima in pritisnite "enter" ali z miško kliknite na besedo "išči". Uporaba iskalnika je BREZPLAČNA in ne zahteva registracije!
V primeru težav in vprašanj nas prosim kontaktirajte.

Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika

Prva izdaja SSKJ je bila leta 1964, nastal je na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. SSKJ velja za eno najpomembejših knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem jeziku. Najprej je izšel v petih knjigah, kasneje pa v bolj strnjeni izdaji - v eni knjigi. Sedaj pa je Slover Slovenskega Knjižnega Jezika na voljo tudi v bolj prijaznejši obliki preko spleta, ki nam omogoča hitrejše iskanje gesel.

Leta 2014 je izšla druga dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, trenutno pa je v poteku že tretja prenovljena izdaja SSKJ-ja.

Druga, dopolnjena izdaja SSKJ vsebuje kar 110.180 slovenskih besed v 97.631 geslih.

Tretja izdaja SSKJ

Pri kreiranju tretje izdaje sodelujeje 36 strokovnjakov z matičnega inštituta, vse štiri slovenske univerze in iz zamejstva ter predstavniki jezikovnih združenj. Zanimivo je, da tretja izdaja ne bo posodobljena različica prejšne, ampak bo izdelana povsem na novo. Vsebovala bo tako podatke o posameznih geslih, kot so slovnični podatki, pomeni in besedilno okolje. 

Prvič bodo v slovenskih slovarjih tudi pregibanje besed za vse besede in oblike, jakostni in tonemski naglasi ter etimologija posamezne besede. 

Trenutno so na portalu Fran objavili prve slovarske sestavke tretje izdaje SSKJ. V prvem delu slovarja je prikazanih 90 iztočnic, v okviru teh pa 46 stalnih besednih zvez in 59 frazeoloških enot.

Zanimivost

Besede Cockta, Superga, Teflon in Tetra Pak in izpeljane občnoimenske besede (cockta in kokta, superga, teflon in teflonski, tetrapak) so bile zaradi registriranih blagovnih znamk umaknjene iz SSKJ. Namreč lastniki blagovnih znamk so zahtevali zapis iztočnice z veliko začetnico in znakom ®, kar pa bi nasprotovalo slovarskemu konceptu, izkazani jezikovni rabi in predvsem strokovnim slovaropisnim načelom.