Slovar slovenskega knjižnega jezika

SSKJ ali Slovar slovenskega knjižnega jezika, je ena izmed najpomembejših knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem jeziku. Nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Najprej je izdala v 5. knjigah, v letih od 1970 do 1991, kasneje pa tudi v bolj strnjeni izvedbi.

Izdaja iz leta 1997 v eni knjigi vsebuje 93.152 gesel in 13.888 podgesel na 1762 straneh; prvo geslo je a, zadnje pa žvrkljati.

Ali ste vedeli, da SSKJ vsebuje 110.180 slovenskih besedv 97.631 geslih.

slovár -ja m (á)
1. knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene: slovar
ima sto tisoč besed; izdati, sestavljati slovar; prevajati s slovarji;
obsežen slovar / na koncu knjige je slovar seznam s tako razvrščenimi in
pojasnjenimi
besedami / enojezični, enozvezkovni, narečni, pravopisni, tehniški slovar;
slovensko-nemški slovar; slovar tujk / knjiž. poučni slovar enciklopedija,
leksikon / Slovar slovenskega knjižnega jezika
* lingv. avtorski slovar ki vsebuje besede določenega avtorja; etimološki,
frekvenčni, informativno-normativni slovar; odzadnji slovar urejen po
absolutnem abecednem redu od zadnjega konca besede; razlagalni slovar;
slikovni slovar v katerem so pojmi ponazorjeni s slikami in poimenovani;
zgodovinski slovar 2. nav. ed., ekspr. besedni zaklad: imeti bogat slovar /
njen slovar ni bil ravno izbran • ekspr. besede nemogoče ni v njegovem
slovarju odločen je narediti tudi navidez nemogoče stvari; ekspr. če to
povemo v ekonomskem slovarju tako, kot pravijo ekonomisti